Danh mục sản phẩm

RAU CỦ SẠCH
Rau Ăn Lá
RAU ĂN QUẢ
Danh mục con
THỰC PHẨM TƯƠI
Thịt lợn
Thịt Bò Mỹ
THỊT BÒ TA
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

RAU ĂN LÁ

Giá chợ: 30.000đ
Giá bán:20.000đ
Tiết kiệm: 10.000đ
Giá chợ: 18.000đ
Giá bán:15.000đ
Tiết kiệm: 3.000đ
Giá chợ: 30.000đ
Giá bán:27.000đ
Tiết kiệm: 3.000đ
Giá chợ: 12.000đ
Giá bán:10.000đ
Tiết kiệm: 2.000đ

RAU ĂN QUẢ

Giá chợ: 17.000đ
Giá bán:31.983đ
Tiết kiệm: -14.983đ
Giá chợ: 23.000đ
Giá bán:20.000đ
Tiết kiệm: 3.000đ
Giá chợ: 15.000đ
Giá bán:27.985đ
Tiết kiệm: -12.985đ
Giá chợ: 13.000đ
Giá bán:12.000đ
Tiết kiệm: 1.000đ

TRÁI CÂY TRONG NƯỚC

Giá chợ: 38.000đ
Giá bán:72.620đ
Tiết kiệm: -34.620đ
Giá chợ: 38.000đ
Giá bán:35.000đ
Tiết kiệm: 3.000đ
Giá chợ: 85.000đ
Giá bán:80.000đ
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá chợ: 45.000đ
Giá bán:40.000đ
Tiết kiệm: 5.000đ

GIỎ HOA QUẢ

Giá chợ: 45.000đ
Giá bán:445.000đ
Tiết kiệm: -400.000đ
Giá bán:350.000đ
Giá bán:350.000đ
Giá chợ: 300.000đ
Giá bán:200.000đ
Tiết kiệm: 100.000đ

Thịt lợn sạch

Giá chợ: 120.000đ
Giá bán:110.000đ
Tiết kiệm: 10.000đ
Giá chợ: 120.000đ
Giá bán:150.000đ
Tiết kiệm: -30.000đ
Giá chợ: 80.000đ
Giá bán:75.000đ
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá bán:110.000đ
partners