Danh mục sản phẩm

RAU CỦ SẠCH
Rau Ăn Lá
RAU ĂN QUẢ
Danh mục con
THỰC PHẨM TƯƠI
Thịt lợn
Thịt Bò Mỹ
THỊT BÒ TA
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow


RAU NGÓT
Xem hình đầy đủ
RAU NGÓT
Giá chợ: 30.000đ
Giá bán:27.000đ
Tiết kiệm: 3.000đ
Thông tin nổi bật: CÒN HÀNG

1KG


Không có dữ liệu.

Bình luận:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy đăng nhập rồi viết bình luận.

Giá chợ: 18.000đ
Giá bán:16.000đ
Tiết kiệm: 2.000đ
Giá chợ: 30.000đ
Giá bán:26.000đ
Tiết kiệm: 4.000đ
Giá chợ: 12.000đ
Giá bán:10.000đ
Tiết kiệm: 2.000đ
Giá chợ: 18.000đ
Giá bán:16.000đ
Tiết kiệm: 2.000đ
Giá chợ: 20.000đ
Giá bán:18.000đ
Tiết kiệm: 2.000đ
Giá chợ: 12.000đ
Giá bán:11.000đ
Tiết kiệm: 1.000đ
Giá chợ: 30.000đ
Giá bán:27.000đ
Tiết kiệm: 3.000đ
Giá chợ: 18.000đ
Giá bán:15.000đ
Tiết kiệm: 3.000đ
Giá chợ: 45.000đ
Giá bán:41.000đ
Tiết kiệm: 4.000đ
Giá chợ: 50.000đ
Giá bán:45.000đ
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá chợ: 22.000đ
Giá bán:20.000đ
Tiết kiệm: 2.000đ
Giá chợ: 22.000đ
Giá bán:20.000đ
Tiết kiệm: 2.000đ
Giá chợ: 23.000đ
Giá bán:20.000đ
Tiết kiệm: 3.000đ
Giá chợ: 155.000đ
Giá bán:150.000đ
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá chợ: 21.000đ
Giá bán:20.000đ
Tiết kiệm: 1.000đ
Giá chợ: 22.000đ
Giá bán:20.000đ
Tiết kiệm: 2.000đ
Giá chợ: 75.000đ
Giá bán:70.000đ
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá chợ: 30.000đ
Giá bán:20.000đ
Tiết kiệm: 10.000đ
Giá chợ: 60.000đ
Giá bán:55.000đ
Tiết kiệm: 5.000đ
partners