Danh mục sản phẩm

Ắc quy Lithium Huk
Ắc quy 72v
Ắc quy 48v
XE ĐIỆN
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Xe điện PDF. In Email

Sản phẩm xe điện:

Xe G2-1: G2 1 001
Xe G4+4: Xe G44 001
Xe G4+2.6: Xe G42.6 001
Xe G6.6: Xe G6.6 001
Xe G6+2.8: Xe G62.8 001
Xe S2: Xe S2 001
 Xe T8+3B:  Xe T83B 001
Xe T8B-1: Xe T8B 1 001
Xe T8B-1 ( 72V/7.5KW): Xe T8B 1 75v 001
Xe T8B: Xe T8B 001
Xe T11B( 72V/7.5KW): Xe T11B 72V 001
Xe T14B( 48V/5KW): Xe T14B 48V 001
Xe T14B( 72V/7.5 KW): Xe T14B 72V 001

 
partners